LatestNews

ZALETY UMYSŁU

ZALETY UMYSŁU

ZALETY UMYSŁU

Wielu zalet umysłu i charakteru wymaga się od uczonego „z prawdziwego zdarzenia”, m. im. rzetelności i dokładności. Otóż gdzie jak gdzie, ale właśnie i przede wszystkim do należytego wykonania badań właściwych potrzeba tych dwóch zalet. Metoda jest funkcją problemu. Wyniki badań są funkcją metody, lecz nie metody samej przez się. Metody zastosowanej rzetelnie i dokład­nie w badaniach właściwych. Bo może być i bywa czasami inaczej, nie całkiem tak, jak trzeba. Pomiar konkretny, obserwacje, po­równania, zliczenia wykonać można z należytą uwagą, starannie, z wysiłkiem, stosując się do wszystkich szczegółowych wymogów metody roboczej. Można też — i to się niekiedy zdarza — część wykonać starannie, część z pośpiechem i niezbyt uważnie, wszyst­ko w zasadzie dobrze, a przecież nie całkiem dokładnie. Różnice te zaważą na jakości materiału naukowego, w następstwie dalszym na jakości faktów naukowych, ostatecznie zaś na wartości wyni­ków danej pracy badawczej.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: