LatestNews

Zajęcia wyrównawcze – porady psychologa

Zajęcia wyrównawcze – porady psychologa

Zajęcia wyrównawcze – porady psychologa

Coraz częściej wielu rodziców skarży się na oceny dziecka przynoszone ze szkoły. Często uważają oni, że jest to wina wyłącznie dziecka. Najczęściej podawanymi argumentami są: dziecko niewiele czasu poświęca nauce, nie przykłada się, jest nieuważne. Być może wiele z tych argumentów jest zasadnych – jak jednak ocenić, czy dziecko faktycznie nie przykłada się do nauki? Pierwszą osobą, która może nam odpowiedzieć na to pytanie jest wychowawca dziecka, lub też nauczyciel prowadzący określony przedmiot. Nauczyciele mogą przyjmować interesantów zarówno podczas wywiadówek, jak i podczas konsultacji – każdy nauczyciel powinien prowadzić takie przynajmniej raz w miesiącu. Informacja o konsultacjach dostępna jest u pedagoga szkolnego jak również w sekretariacie szkoły. Kiedy skontaktujemy się z nauczycielem zadajmy pytanie dotyczące postępów w nauce dziecka. Skupmy się na ocenach oraz na tym, jak dziecko pracuje podczas zajęć – czy jest aktywne? Czy milczy? Czy posiada zadania domowe? Czy uważa? Nauczyciel powinien udzielić wyczerpującej odpowiedzi na te pytania. Jeśli potwierdzi on obawy rodzica wspólnie powinniście znaleźć rozwiązanie. Najczęściej nauczyciel zaproponuje zajęcia wyrównawcze – zazwyczaj są one prowadzone dla dzieci z różnych grup, ale w jednym wieku, aby program się zgadzał. Zajęcia wyrównawcze prowadzi wyspecjalizowany pedagog, którego uwaga skupiona jest na znacznie mniejszej ilości uczniów niż w klasie. Dodatkowo, psotnica on specjalne wytyczne, które wskazują, jaki wycinek materiału stanowi trudność dla konkretnego dziecka i stara się skupić właśnie na tym. Dzięki zajęciom wyrównawczym dzieci są w stanie opanować konkretny materiał.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: