LatestNews

Wypas planowy

Wypas planowy

rp_nauka1.jpgWypas planowy polega na tym, że zwierzęta pasą się na ograniczonych powierzchniach, zmienianych w odpowiednim czasie. Osiąga się to albo przez palikowanie zwierząt, albo przez podział pastwiska na kwatery i kolejne ich wypasanie. Palikowanie jest dobrym sposobem użytkowania pastwiska wtedy, gdy przestawianie palików odbywa się w odpowiednim czasie. Wadą jest duży nakład robocizny związany z przestawianiem palików. Przy użytkowaniu kwaterowym dzieli się pastwisko za pomocą ogrodzeń stałych lub przenośnych na 8?12 lub więcej kwater, zależnie od jego jakości i każdą z nich wypasa się kolejno w ciągu kilku dni. Wydzielanie kwater za pomocą stałych ogrodzeń jest kosztowne. Bardziej racjonalne okazały się przenośne ogrodzenia elektryczne; są one tańsze i umożliwiają ograniczenie dowolnej powierzchni pastwiska, a poza tym można je łatwo i szybko przesuwać. Kwaterowy system użytkowania umożliwia stosowanie dostatecznie długich okresów odpoczynku pastwiska w celu zapewnienia należytego odrostu roślin i prawidłowego pielęgnowania poszczególnych kwater. W okresie wiosennym, przy szybkim odroście roślin, konieczne jest wykaszanie zielonki z pewnej liczby kwater i suszenie na siano. Dzięki takiemu przemiennemu użytkowaniu pastwiska zapobiega się drewnieniu roślin i przyspiesza się ich odrost. Najbardziej racjonalnym sposobem użytkowania pastwisk jest tzw. wypas kwaterowy dawkowany. Każdą z kwater dzieli się dodatkowo na 2?3 działki za pomocą ogrodzenia elektrycznego. Wypas na jednej działce trwa nie dłużej niż 1 dzień. Ten sposób użytkowania nadaje się jednak tylko na pastwiska dobre i położone blisko obory.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: