LatestNews

WOLA I CHARAKTER

WOLA I CHARAKTER

WOLA I CHARAKTER

Tak np. historyk studiuje we właściwy sobie sposób kolejne akta archiwalne; chemik wykonuje po kolei podobne do siebie czyn­ności dokładnego ważenia na wadze analitycznej i analizy skład­ników; antropolog wykonuje setki lub tysiące jednakowych po­miarów czaszek, wzrostów, ciężarów; psycholog przeprowadza dziesiątki lub setki doświadczeń jednakowych przy pomocy tachistoskopu itp. W jednym, drugim, dziesiątym, setnym wypadku ten czy ów specjalista wykonuje — można by rzec — swoją „czarną robotę” naukową. Zdobywa materiał naukowy, a zara­zem podstawę do ustalenia nowych faktów.Aczkolwiek w żadnym wypadku przeprowadzenie badań wła­ściwych nie może być utożsamione ze stereotypią zajęć w pracy produkcyjnej (szczególnie z pracą w zmechanizowanych zakładach przemysłowych), to przecież właśnie ta część badań i w ogóle pracy naukowej jest stosunkowo najbardziej „mechaniczna” i naj­mniej koncepcyjna. Zgodnie z tym trzeba do niej nie tyle polotu fantazji, ile raczej właściwych cech woli i charakteru.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: