LatestNews

Szkolenie okresowe BHP online

Szkolenie okresowe BHP online

Szkolenie okresowe BHP online (4)Czy możliwe jest szkolenie BHP przez internet?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracodawca ma obowiązek zagwarantować swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Brak wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności dyskwalifikuje pracownika ze świadczenia określonej w opisie stanowiska pracy. Zadaniem kierownika jednostki jest więc przeszkolenie podwładnych z zakresu bhp przed dopuszczeniem ich do wykonywania obowiązków służbowych.

Aktualne przepisy prawa polskiego dopuszczają możliwość internetowego odbycia szkolenia, ale jedynie określonej grupy pracowników i tylko kursów okresowych. Osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych są zobowiązane odbyć szkolenie w stacjonarnej formie.

Szkolenie okresowe BHP online to wygodny sposób na podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie odpowiedniej wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny świadczonej pracy. Pozwalają nabyć pracownikom umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie oraz dla otoczenia, a także postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: