LatestNews

Szkoła policealna – Inowrocław

Szkoła policealna – Inowrocław

Szkoła policealna (3)Technik BHP czyli Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to jeden z bardziej praktycznych kierunków w szkołach policealnych, który daje nam wiedzę i umiejętności dotyczące bezpieczeństwa na różnych stanowiskach więc może uzupełnić naszą wiedzę w już wyuczonym zawodzie technicznym lub wyższym. Osoba, która ukończy ten kierunek jest przygotowana do pracy w służbach BHP, ochrony środowiska, a także przeciw pożarowej. Potrafi także dokonać analizy dotyczącej BHP, przedstawić propozycję usunięcia istniejących zagrożeń, badać przyczyny wypadków w pracy, prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Może wstrzymać pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby, dla których praca na danym stanowisku jest zabroniona, a także prowadzi szkolenia nowo przyjętych pracowników. Podstawowe zadania technika BHP to między innymi: usuwanie lub ograniczanie szkodliwości związanych z procesem i środowiskiem pracy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, małych firmach jako specjalista ds. BHP, jako specjalista ochrony pracy.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: