LatestNews

PRZEBIEG BADAŃ WŁAŚCIWYCH

PRZEBIEG BADAŃ WŁAŚCIWYCH

PRZEBIEG BADAŃ WŁAŚCIWYCH

Czy na odcinku badań właściwych, czyli badań w węższym znaczeniu tego pojęcia, istnieją sprawy wspólne, obchodzące jed­nakowo ludzi z różnych dziedzin nauki, zwłaszcza z nauk od­ległych? Na pewno są, aczkolwiek objęcie nauk wszystkich może wydawać się wątpliwe, na przykład objęcie matematyki i historii łącznie. Wielu naukowców po definitywnym ustaleniu tematu, proble­matyki i metody roboczej, oczywiście również po wystarczającym zapoznaniu się z literaturą przedmiotu, wykonuje szereg czyn­ności powtarzających się i podobnych do siebie, których celem ogólnym jest zdobycie tzw. materiału naukowego; materiału do dalszego opracowania. Oczywiście zależnie od charakteru danej nauki i od konkretnej metody przystosowanej do określonego problemu czynności badawcze są faktycznie i muszą być różne.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: