LatestNews

POZNANIE I ROZUMIENIE

POZNANIE I ROZUMIENIE

POZNANIE I ROZUMIENIE

Literaturę przedmiotu trzeba należycie poznać i do niej kry­tycznie się ustosunkować. Tkwią w tym osobne i raczej trudne zagadnienia metodologiczne pracy naukowej w ogóle, a badań naukowych — szeroko pojętych — w szczególności. O sprawach powyższych wielekroć pisano, ale pod nagłówkami niewystarcza­jącymi: technologia pracy naukowej, czytanie prac naukowych, sporządzanie wyciągów z literatury itp. Rzecz jasna, że pozycje zdobyte trzeba należycie przeczytać. Kłopot właściwy nie leży jednakże w „technice” czytania, lecz w psychologii rozumienia i nieporozumień czytelniczych. Jasne jest i to, że trzeba zajmować postawę krytyczną wobec literatury przedmiotu. Ale i tu kłopot prawdziwy nie leży w szukaniu braków, lecz raczej w umiejętności zachowania niezależności umysłowej wobec piśmiennictwa pozna­wanego. Trafność rozumienia prac czytanych i właściwa posta­wa — oto w tej materii rzeczywiste sprawy metodologiczne.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: