LatestNews

Portal biologiczny

Portal biologiczny

Portal biologiczny (9)Wśród szkół ponadgimnazjalnych najbardziej popularnymi są licea. Tam, z zależności od profilu uczniowie są przygotowywani do czekającego ich pod koniec klasy trzeciej egzaminu maturalnego. Większość nauczycieli chce, aby ich wychowankowie zdali go jak najlepiej, ponieważ ogólne wyniki szkoły przekładają się na rankingi szkoły, redagowane przez gazety lub różnego rodzaju placówki edukacyjne.
Najbardziej popularnymi profilami są tak zwany humanistyczny, czyli przedmiotami wiodącymi są język polski, historia oraz wybrany język obcy, prawniczy – z wiedzą o społeczeństwem, czasem geografią, a także typowo matematyczne, czyli rozszerzona matematyka, fizyka i astronomia. Ostatnim, równie popularnym profilem jest profil biologiczno chemiczny, w którym uczniowie uczą się głównie biologii i chemii, a także i matematyki rozszerzonej. Pomocami dla przyszłych lekarzy są takie strony jak portal biologiczny, korepetycje z chemii i biologii online, z czego uczniowie chętnie korzystają. Ich główną zaletą jest przede wszystkim dostępność.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: