LatestNews

POKONYWANIE TRUDNOŚCI

POKONYWANIE TRUDNOŚCI

POKONYWANIE TRUDNOŚCI

Co prawda myśleć, pokonywać trudności, poniekąd tworzyć trzeba również na tym odcinku pracy naukowej, choćby tylko w trakcie uważ­nego obserwowania i — znacznie więcej — w czynnościach proto­kołowania przebiegu badań.Wydaje się, że gdy laicy mówią o pracy uczonych jako o pracy, właśnie lub głównie tę część ich trudu naukowego mają na myśli: szary, mniej lub więcej jednostajny, mrówczy wysiłek w tysią­cach zakładów, laboratoriów, archiwów, bibliotek, muzeów, tj. wszędzie tam, gdzie uprawia się naukę.Wspólne jest w tym przede wszystkim powtarzanie się przez pewien czas czynności wysoce do siebie podobnych; oczywiście w każdym zakładzie, a nawet w ramach każdej pracy naukowej innych. Ale nie tylko to. Wspólne są również pewne znamienne kłopoty i wymagania, nad którymi tutaj wypada się zastanowić. Najpierw może o wymaganiach.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: