LatestNews

Pisanie pracy inżynierskiej

Pisanie pracy inżynierskiej

Pisanie pracy inżynierskiej (4)Praca dyplomowa – inżynierska
Napisanie pracy dyplomowej i jej przedstawienie na egzaminie jest niezbędne do ukończenia szkoły bądź uczelni wyższej, a zarazem uzyskania tytułu naukowego lub zdobycia stopnia zawodowego przez ucznia, studenta, doktoranta lub słuchacza. Najczęściej rozprawa naukowa jest pisemnym opracowaniem, liczącym od kilkunastu do kilkuset stron. Może mieć charakter czysto teoretyczny bądź empiryczny i być oparta na przeprowadzonych badaniach jakościowych i ilościowych, eksperymentach, obserwacjach z natury. Może przybrać także formę projektu, np. na kierunkach artystycznych, inżynierskich lub tłumaczeniowych. Pisanie pracy inżynierskiej to proces poprzedzony analizą i opracowaniem materiałów źródłowych z zakresu literatury technicznej i naukowej. Jest raczej procesem odtwórczym, autor może głównie pogłębić i rozwinąć istniejącą wiedzę, ale także tworzyć nową. Po zaakceptowaniu pracy przez jej opiekuna, zwanego promotorem praca poddawana jest recenzji, a następnie tzw. obronie, czyli przedstawienia celu i założeń pracy, użytych metod i sposobu realizacji oraz osiągniętych rezultatów.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: