LatestNews

MORMONI

MORMONI

Kurs certyfikat kompetencji zawodowych (4)Mormoni to członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.
Niejaki Joseph Smith uważany przez mormonów za proroka przetłumaczył Księgę Mormona, który był prorokiem kronikarzem. Wedle tej księgi zostało objawione jakoby Bóg odrzucił wszystkie ówczesne kościoły.
Mormoni uważają się za chrześcijan i stosują się do reguł i zasad, jakie ukazane są w Biblii oraz w Księdze Mormona; twierdzą, że zbawienie człowieka dane jest z łaski Boga i uzależnione od wiary i przestrzegania zasad i norm, jakie Bóg dał człowiekowi.
Mormoni nie dzielą przyszłego świata na niebo i piekło.
Jedną z bardziej kontrowersyjnych doktryn tego kościoła jest ta, która mówi o dosłownym pokrewieństwie Boga i człowieka. Uważają, że ludzie tylko ciało dziedziczą po ziemskich rodzicach a ojcem duszy jest Bóg. Ma to swoje praktyczne znaczenie dla mormonów, którzy obdarzają szacunkiem każdego człowieka, (bo jest dosłownym synem czy córka Boga).
Duży nacisk kładą także na ?wieczne? małżeństwo i rodzinę (zwykle mają duże rodziny), gdyż, jeśli dochowają wierności zarówno małżonkom jak i Bogu to rodzina i małżeństwo będzie trwałą całą wieczność, więc kładą duży nacisk na szczęście rodzinne.
Nie wierzą także w Trójcę Świętą a w trzy osobne istoty

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: