LatestNews

Moc

Moc

rp_nauka88.jpgZapewnianie dużej niezawodności pracy silników lotniczych utrudniają inne stawiane im wymagania, jak np. duża moc lub ciąg przy ich małej masie własnej i małych wymiarach (zwłaszcza powierzchni czołowej).-Zmniejszenie masy silnika z jednoczesnym zwiększeniem jego mocy lub ciągu zwiększa sprawność masową samolotu (masę użyteczną) i z tego względu jest bardzo pożądane. Spełnienie tego wymagania jest jednak uwarunkowane zmniejszeniem gabarytów silnika i przekrojów elementów konstrukcyjnych, czyli zwiększeniem naprężeń w tych elementach, co stwarza konieczność wykonywania ich z wysokojakosciowych materiałów o dużej wytrzymałości. Sprawność masowa i zasięg samolotu zależą również od jednostkowego zużycia paliwa przez silnik i dlatego dąży się, aby było ono jak najmniejsze. Jednak zatrzymanie choćby jednego silnika wywołuje groźne następstwa. Dlatego nowo zaprojektowany silnik lotniczy ? niezależnie od tego czy ma być on stosowany w jedno- czy wielosilnikowych samolotach ? jest poddawany serii odpowiednich prób i badań, których zadowalające wyniki są warunkiem dopuszczenia silnika do produkcji i eksploatacji. Badania takie, prowadzone przez odpowiednie instytucje i placówki naukowe, mają na celu sprawdzenie pewności działania silnika i jego osprzętu we wszystkich dających się przewidzieć warunkach użytkowania.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: