LatestNews

Media zwalczające zbrodnie

Media zwalczające zbrodnie

Media zwalczające zbrodnie

Frazier cytuje artykuł z „California Living”, niedzielnego dodatku do gazet, takich jak: „Examiner” i „Chronicie” w San Francisco i „Los Angeles Herald Examiner”. Artykuł „Znajdowanie ciał przez media” z 9 marca 1980 roku donosi o przypadkach, kiedy media rzekomo pomogły policji wyjaśnić przestępstwa. Frazier zwraca uwagę na braki tych relacji, w których nie postawiono żadnego z następujących trudnych pytań: Jak często te media zawodzą? Ile razy „strzelają”, zanim trafią prawidłowo? Jak są konkretne? Dlaczego słyszymy jedynie o ich udanych próbach? Artykuł nie zawiera żadnej wzmianki o jedynym badaniu kontrolnym, jakie znam, sprawdzającym dokładnie twierdzenia o tzw. mediach zwalczających zbrodnie. Okazały się one zupełnie bezużyteczne we wszystkich dochodzeniach kryminalnych wydziału policji w Los Angeles. To prowadzi bezpośrednio do mojego drugiego zastrzeżenia: Ustalenie faktów często jest trudne. Jednym z problemów oceny doniesień o niezwykłych zjawiskach jest to, że relacje podają jedynie wybrane fakty. Niewygodne informacje są opuszczane. Inne doniesienia – wyolbrzymiane. W niektórych sytuacjach relacje są zmyślone.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: