LatestNews

MARIAWITYZM

MARIAWITYZM

Prywatne przedszkole (3)Nazwa tego religijnego wyznania wywodzi się od imienia Marii, matki Jezusa i oznacza naśladowanie Jej postawy życiowej (miłości, pokory, czystości). Mariawityzm jest to wyznanie całkowicie polskie powstałe na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Wtedy to polska zakonnica Feliksa Kozłowska dostąpiła objawienia i miała naprawić polskie duchowieństwo, jednak papież (na wskutek ingerencji polskiego kapłaństwa) nałożył na nią i współpracującego z nią księdza J. Kowalskiego ekskomunikę, więc narodził się nowy ruch w chrześcijaństwie.
Mariawityzm nie wnosi nic nowego ani w dogmaty ani w święte księgi chrześcijańskie, trzyma się ściśle zasad wiary i moralności w księgach kanonicznych Pisma Świętego oraz objawienia, jakiego dostąpiła założycielka, a którego wynika, że ratunkiem dla grzesznego świata jest Przenajświętszy Sakrament i modlitwa do Matki Boskiej.
Wszystkich członków kościoła Mariawitów obowiązuje zachowanie w zgodzie z franciszkańskim duchem, kapłani swoje posługi mają czynić bezpłatnie (wolno im przyjmować dobrowolne ofiary, ale nie mogą ich żądać).

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: