LatestNews

Laboratorium wzorcujące

Laboratorium wzorcujące

Wzorcowanie to czynność mająca na celu ustalenie zależności pomiędzy wartością wielkości mierzonej, którą wskazuje przyrząd pomiarowy a wskazaniami wzorca miary wyższego rzędu, którym może być materiał lub przyrząd.
W praktyce, określa ono dokładność urządzenia pomiarowego i zgodność z wzorcem krajowym lub międzynarodowym a przez to jego przydatność do wykonywania pomiarów.
Instytucją zajmującą się przeprowadzaniem czynności wzorcowania jest laboratorium wzorcujące.
W tego rodzaju placówce pomiary przy użyciu profesjonalnego sprzętu wykonuje  wyspecjalizowany personel, w oparciu o polskie lub międzynarodowe normy. Podstawowym i niezbywalnym warunkiem każdego pomiaru jest zachowanie tzw. spójności pomiarowej, czyli nieprzerwanego ciągu odniesień do wzorca międzynarodowego.
Po zakończonym badaniu laboratorium wystawia tzw. świadectwo wzorcowania.
W Polsce istnieje sieć laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji oraz pozostałe placówki nie posiadające akredytacji. Z ich usług korzystają  głównie firmy i instytucje produkujące lub użytkujące sprzęt pomiarowy.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: