LatestNews

JUDAIZM

JUDAIZM

edukacja (37)Judaizm to religia monoteistyczna (wiara w jedynego Boga, będącego Stwórcą świata i człowieka i jego opiekunem), która ukształtowała się w drugim tysiącleciu przed naszą erą pośród izraelskich ludów i do dzisiaj stanowi religię narodową Żydów. Podstawą tej religii jest przymierze, jakie zawarł Bóg z Abrahamem, że da mu liczne potomstwo i władanie krajem Kanaan, jeśli będzie niestosował do reguł wyznaczonych przez Boga. Widocznym znakiem tego przymierza stało się obrzezanie, któremu poddawany jest każdy człowiek płci męskiej.

Judaizm można podzielić na judaizm świątynny, który charakteryzował się skupieniem kultu wokół świątyni i wielkiego znaczenia kapłanów. Po zburzeniu świątyni w Jerozolimie judaizm przekształcił się w rabiniczny. Zakończył się kult świątynny i skoncentrowano się na Biblii, a miejsce kapłanów zajęli uczeni w piśmie, czyli rabini, którzy stali się nauczycielami religii.

Dwie najważniejsze księgi dla judaizmu to Biblia ( a w niej Pięcioksiąg Mojżeszowy) i Talmud, który właściwie nie jest świętą księgą, ale jakby komentarzem dla Pięcioksięgu.

Judaizm stał się zalążkiem chrześcijaństwa (wyznawcy judaizmu nigdy nie uznali Jezusa jako Mesjasza i w dalszym ciągu na Niego czekają).

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: