LatestNews

Jakie zabawy dla dziecka przedszkolnego?

Jakie zabawy dla dziecka przedszkolnego?

Jakie zabawy dla dziecka przedszkolnego?

Dziecko w przedszkolu powinno przede wszystkim spędzać czas na kreatywnej, nieskrępowanej zabawie – jest to wiek, w którym uczy się ono nie tylko współżycia z innymi dziećmi oraz socjalizuje, ale również moment, kiedy poprzez zabawę może się ono uczyć. Przedszkole to idealne miejsce do tego typu zajęć. W programie nauczania, na każdym etapie obecności dziecka w przedszkolu, przewidziane są zajęcia edukacyjne dla niego – przede wszystkim są to zajęcia plastyczne (malowanie, rysowanie, wylepianie) – wszystko, co może wpłynąć na pozytywny rozmów zdolności manualnych. W dalszej kolejności są to zajęcia muzyczne – dzieci wspólnie śpiewają piosenki oraz uczą się informacji o prostych instrumentach muzycznych. Mogą one również samodzielnie na nich grać – do takich instrumentów zaliczamy przede wszystkim bębenki, trójkąty, tamburyny czy cymbałki. Proste ćwiczenia muzyczne mogą obejmować również rytmikę w starszych klasach – są to głównie zabawy z wykorzystaniem prostych, rytmicznych piosenek, do których dzieci uczą się podstawowych kroków i choreografii. Do innych zabaw, które mogą kształcić dzieci należą również inscenizowane scenki, takie jak : u lekarza, w sklepie, etc. W programie nauczania przedszkolnego przewidziane są również spotkania z przedstawicielami różnorodnych zawodów: pielęgniarkami, lekarzami, górnikami, fotografami i innymi. Podczas tych zajęć dzieci mają szanse poznać pracę tych ludzi oraz zapoznać się z przedmiotami przez nich używanych. Dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć także w zajęciach językowych – najczęściej wybieranym językiem jest język angielski, jednak prywatne przedszkola coraz częściej wprowadzają języki taki jak niemiecki, czy szwedzki.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: