LatestNews

Druki szkolne

Druki szkolne

druki-szkolne-5Wiele osób jest przekonanych, że praca nauczyciela zaczyna się wraz z pierwszym dzwonkiem na lekcje i kończy wraz z ostatnią, jaką ma do przeprowadzenia wedle planu lekcyjnego. Nie może być jednak bardziej mylnej opinii. Każdy nauczyciel poza pracą czysto dydaktyczną musi wykonać jeszcze wiele pracy, która, tak naprawdę, nie wlicza się do jego unormowanego czasu pracy w szkole. Przede wszystkim należy solidnie przygotować się do przeprowadzenia lekcji, przynajmniej dzień wcześniej. Oczywiście, wraz z przepracowanymi latami i nabytym doświadczeniem zadanie to staje się o wiele łatwiejsze, bowiem informacje przekazywane w szkołach nie zmieniają się tak bardzo na przestrzeni lat. Warto jednak urozmaicać lekcje, by uczniowie czuli się zainteresowani przedmiotem. Poza standardowymi lekcjami nauczyciele prowadzą także dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia, na przykład koła zainteresowań i godziny wyrównawcze. Co więcej, co jakiś czas należy przeprowadzić sprawdzian albo klasówkę – o ile w przypadku jej ułożenia można posiłkować się dostępnymi pomocami, o tyle sprawdzenie kilkudziesięciu, niekiedy, arkuszy wymaga poświęcenia prywatnego czasu, spędzanego w domu. Nauczyciele muszą także wypełniać wszelkie druki szkolne, takie jak świadectwa i dyplomy na zakończenie roku, a przede wszystkim – dbać o porządek i odpowiednie ułożenie ocen w dzienniku lekcyjnym.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: