LatestNews

Buraki

Buraki

Kursy językowe (5)Największe znaczenie jako pasza miały dotychczas różne odmiany buraków pastewnych, obecnie zaś ze względu na większą zawartość suchej masy upowszechnia się uprawę buraków półcukrowych, np. Poły Past, i cukrowych. Uprawia się różne odmiany buraków pastewnych; jedne odznaczają się niską zawartością suchej masy, lecz dają duże plony, inne zaś wyższą zawartością suchej masy, lecz niższym plonem korzeni. Odmiany o niskiej zawartości suchej masy są łatwiejsze do uprawy i zbioru, lecz gorsze do przechowywania i skarmiania. Z tych względów bardziej wartościową paszą są buraki półcukrowe oraz pastewne o wyższej zawartości suchej masy. Z uwagi na duże koszty uprawy buraków pastewnych należałoby tam, gdzie to jest możliwe, zastąpić je pastewnymi odmianami kukurydzy. Buraki pastewne zawierają mało białka, przy czym ponad 50% jego stanowią amidy, oraz związków mineralnych i włókna. Przy skarmianiu dużych ilości buraków występująca w nich betaina nadaje mleku i masłu nieprzyjemny rybi smak i zapach. Prócz tego buraki powodują niepożądaną w zimie, twardą konsystencję masła. W burakach pastewnych i cukrowych pod wpływem wysokiego nawożenia azotowego gromadzi się dużo azotanów. Wśród bezazotowych wyciągowych znajduje się sacharoza, dekstryny i pektyny.

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: