LatestNews

BADANIA DOŚWIADCZALNE

BADANIA DOŚWIADCZALNE

BADANIA DOŚWIADCZALNE

A jak ta sprawa przedstawia się w badaniach doświadczalnych nad zjawiskami powtarzającymi się, a więc np. w fizyce, chemii, biologii, psychologii, również w ekonomii, socjologii, poniekąd w językoznawstwie, naukach prawniczych itp.? Wzorem podsta­wowym rozumowania w tych naukach są zasady tzw. indukcji niezupełnej. Znaczy to praktycznie, że badacz dokonuje uogólnień, a zarazem ustanawia nowe prawa naukowe na podstawie stwier­dzenia tylko części faktów możliwych. Część stwierdza, natomiast o wszystkich wnioskuje. Rzecz jasna, że część faktów stwierdzo­nych musi uważać za wystarczającą i reprezentującą wszystkie wchodzące w rachubę. Według czego ocenia słusznie zbadaną część faktów za — w sam raz lub już — wystarczającą?

Pozostałe wpisy o szkole oraz edukacji: